QUÈ ÉS?

MATÍS és un espai terapèutic individual, de parella i família, creat amb la voluntat de donar suport a persones de totes les edats en els seus assumptes, problemes i dificultats en moments de crisi, al llarg del seu cicle vital.

 

Com cadascuna de les gradacions d’un color o d’un so, l’espai Matís neix amb la intencionalitat d’ajudar a percebre les diferents tonalitats de la vida. De vegades ens cal filar prim per copsar amb subtilesa allò que és imperceptible. Ens interessen els assumptes emocionals i les relacions humanes des de la diversitat, la singularitat i la complexitat. En definitiva, la vida està plena de matisos que cal desgranar per donar sentit i expressió a tot allò que ens passa i que cal harmonitzar de nou.

 

La filosofia en què se sustenta MATÍS parteix de la visió sistèmica en psicologia i de les constel·lacions familiars, fenomenològiques i sistèmiques plantejades per Bert Helinger. Es nodreix de les seves aportacions així com d’altres camps del saber de la psicologia, la psicopedagogia i la neurociència. Des d’aquesta mirada, pren una especial atenció la pertinença de les persones a un sistema familiar on hi regeixen un patrons determinats de lleialtats, rols, ordres i desordres, equilibris i desequilibris i on establim vincles en moments plaents i desplaents, d'amors i desamors, de pèrdues i guanys. Tanmateix, la mirada sistèmica intenta encaminar el suport a les persones per tal que facin processos de canvi cap a una major responsabilitat adulta. Es tracta que puguin trobar els seus propis recursos per integrar cos, sentiment i raó; comprendre i sentir el conflicte que els genera malestar i patiment i poder fer processos de transformació cap a més benestar i felicitat.

Montserrat Casas Rovira

Psicòloga (col·legiada núm. 00243) i Psicopedagoga.

IMATGES

 
 

QUÈ FA?

Orientació, suport i acompanyament en processos de canvi, desordre, dol o crisis.

 

© 2016 Montserrat Casas Rovira